Το εργαστήριο επισκευών οργάνων αυτοκινήτων του Νίκου Επιτροπάκη ασχολείται κυρίως με την επισκευή κοντέρ, ταχογράφων και ταξιμέτρων.
Συγκεκριμένα: 

Κοντέρ:  Επισκευή και ρύθμιση όλων των τύπων κοντέρ, μηχανικών και ηλεκτρονικών, καθώς και διαμορφώσεις αισθητικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών κλπ.
Η ρύθμιση των ηλεκτρονικών κοντέρ γίνεται με σύγχρονα εργαλεία  και διαγνωστικά μηχανήματα.

Ταχογράφοι: Επισκευή, τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των τύπων, μηχανικών και ηλεκτρονικών, με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.
Επίσης παρέχονται βεβαιώσεις καλής λειτουργίας ταχογράφων, βεβαιώσεις για περιοριστές ταχύτητας (κόφτες), δότες, διαγράμματα (κάρτες) όλων των τύπων κλπ.

Ταξίμετρα: Πλήρη τοποθέτηση, επισκευή, και ρύθμιση ταξιμέτρων τύπου TAXITRONIC, ΠΑΝΘΗΡΑΣ, DIGITAX.
Παρέχονται και τοποθετούνται προϊόντα και εξαρτήματα των παραπάνω τύπων ταξιμέτρων όπως: ταμειακές μηχανές, καπέλα, σημαίες (ελεύθερα) κλπ.


! Σε όλες τις εργασίες μας δίδεται 1 χρόνος εγγύησης !
 
 
 
Σχεδιασμός & ΑνάπτυξηΕλληνική Εταιρεία Διαδικτύου