Επισκευή και ρύθμιση ταχογράφων μάρκας KIENZLE τύπου 1311, 1314, 1318, 1324, μάρκας VDO - SIEMENS τύπου 1324, μάρκας MOTOMETER.
Ακόμα παρέχονται βεβαιώσεις καλής λειτουργίας ταχογράφου για το Υπουργείο Συγκοινωνιών και το Κ.Τ.Ε.Ο. και βεβαιώσεις για κόφτες. Επίσης τοποθετούνται δότες, τοποθετούνται και επισκευάζονται όλων των τύπων περιοριστές ταχύτητας (κόφτες), γωνίες ταχογράφου για μηχανικούς ταχογράφους, αλλαγή και επισκευή ντίζας κλπ.


Ο Κύριος Ν. Επιτροπάκης είναι Επίσημος  συνεργάτης της ΕΛΠΑ και της  INTERAMERICAN οδική προστασία.

 
 
 
Σχεδιασμός & ΑνάπτυξηΕλληνική Εταιρεία Διαδικτύου